Dane osobowe

§ 1
W niniejszej polityce prywatności pojęcie pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie sklepu internetowego plisy.com.

Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.

Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego i formularzy dotyczących poszczególnych usług, korespondencji ze Sprzedawcą oraz inne dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę w trakcie korzystania przez Klienta z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

§ 2
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 3
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.

§ 4
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Dane osobowe Klientów podane w korespondencji ze Sprzedawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Klientowi odpowiedzi. Sprzedawca może wykorzystywać dane osobowe Klienta także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 3.

Sprzedawca może za dodatkową i opcjonalną zgodą Klienta przetwarzać jego dane osobowe w celach statystycznych, marketingowych, a w szczególności wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail lub numery telefonu.

Na podstawie odrębnej i opcjonalnej zgody możliwe jest także przekazywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta podmiotom trzecim w celu przetwarzania w powyższym zakresie.

Zgoda, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego może być w każdej chwili odwołana przez Klienta.

§ 5
Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta.

§ 6
Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Pliki cookies

§ 7
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, dostosowania oferowanych usług do preferencji Klienta, marketingowych i statystycznych Sprzedawcy i podmiotów z nim współpracujących.

§ 8
Sprzedawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Dane zawarte w logach systemowych

§ 9
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

Środki techniczne stosowane przez Sprzedawcę

§ 10
Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Inne

§ 11
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu umożliwienia Sprzedawcy prawidłowego wykonania umowy sprzedaży.

§ 12
Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystać ze Sklepu.

§ 13
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: shadow.dekor@interia.pl.